Do BLACK LIVES MATTER or do ALL LIVES MATTER?

A  discussion note for South African Christians via SACLI

By Rev Edwin Arrison, 10 July 2020

A basic statement of faith is that all people are created in the image of God. And all people have God’s breath within us (Gen 1 and 2).

But what happens if, over hundreds of years, this image is denied within black people and a universal cry rings out “We can’t breathe!” At that point, black people affirm—without seeking the validation of others—that indeed BLACK LIVES MATTER. The cry of the people simply echoes the cry of God. That is why it can truly be called a “movement” and not simply a “moment”. Continue reading

Moet ons sê: SWART LEWENS MAAK SAAK, of eerder: ALLE LEWENS MAAK SAAK?

‘n Christelike meditasie

Deur Eerw. Edwin Arrison namens SACLI

(Also in English)

‘n Fundamentele Christelike stelling is dat alle mense na God se beeld geskape is en God se lewens-asem en gees in hom of haar het (Genesis 1 en 2).

Maar wat gebeur wanneer ‘n groot groep van die mensdom (swart mense) begin skreeu: “Ons kan nie asemhaal nie!”? Die stem van hierdie mense, wat ook God se lewens-asem het, eggo hiermee die stem van God, en soek gevolglik nie erkenning of toestemming vir die kreet nie. Continue reading